Remigiusz Biliński
Właściciel hodowli „Wilcza Osada”
55-300 Szczepanów ul. Polna 13

Tel: 502-617-870
Email: poczta@hodowlawilczaosada.pl