Remigiusz Biliński
Właściciel hodowli “Wilcza Osada”
55-300 Szczepanów ul. Polna 13

Tel: 502-617-870
Email: wilcza.osada.swkipr@gmail.com